Verantwoording

Toen we begonnen met Sommenplaneet stonden ons de volgende doelen voor ogen:

1.  Het moet een programma worden dat de rekenonderdelen niet alleen oefent, maar ook uitlegt.
2.  Spelen is leren. De kinderen doen een spelletje en verbeteren  er zonder dat ze dat zo in de gaten hebben hun rekenvaardigheid mee.
3.  Het programma moet zelf rekenproblemen kunnen diagnostiseren en vervolgens de juiste oefenstof aanbieden.
4. De kinderen moeten de oefenstof zelfstandig kunnen uitvoeren. De leerkracht kan bijsturen maar hoeft dat niet.


Ten opzichte van het zich eigen maken van rekenvaardigheden onderscheiden we 3 fasen:

1. Handelend rekenen (Oriëntatie op de leerstof, probleemstelling, handelen).
2. Oefenen (Extra uitleg door animatie, mondelinge instructie, visuele ondersteuning).
3. Automatiseren (Geen uitleg meer, alleen correctie).

(Meer hier over in de handleiding).

Ieder spelletje hoort steeds bij één van deze 3 fasen.